Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

RCO03080 Lingüística quantitativa

Total activity: 7
Type of activity
Competitive project
Funding entity
Institut d'Estudis Catalans
Funding entity code
PRO2019 i PRO2020-S03-Institut d'Estudis Catalans
Amount
6.000,00 €
Start date
2019-01-01
End date
2020-12-31
Keywords
Lingüística Quantitativa, Lingüística de Corpus, Llei de Herdan, Llei de Menzerath-Altmann, Llei de Zipf, Llei de brevetat
Abstract
Les lleis lingüístiques són les regularitats estadístiques que es troben a les llengües humanes, les més conegudes de les quals són la Llei de Zipf, la llei de Menzerath- Altmann, la llei de brevetat i la llei de Heaps-Herdan. La seva potencialitat, tant en aplicacions lingüístiques (sistemes automàtics d’anàlisi textual, tecnologies de reconeixement de veu...) com en d’altres àmbits de recerca molt diversos (genòmica, comunicació animal...), tot just es comencen a explotar.
En aquest projecte es planteja desenvolupar una recerca sobre la revisió i exploració de les lleis lingüístiques en corpus del català des del nivell subfonèmic fins al nivell textual. La idea principal és determinar si en el català se segueixen els patrons estadístics més coneguts (tant de llengües romàniques com d’altres llengües), alguns plantejats com a universals, o si pel contrari es dóna alguna especificitat estadística pròpia.

Participants

Scientific and technological production

1 to 7 of 7 results