Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle

Author
Estela, M. Rosa
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Seminari de MapleTA: Noves eienes per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques
Date of publication
2007
Book of congress proceedings
https://gcice.upc.es/gcice_2005/fitxa_cursos.asp?id=51521
Group of research
LACÀN - Numerical Methods for Applied Sciences and Engineering

Participants