Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudi dels processos de resuspensió i sedimentació de biosòlids procedents de l'aqüicultura mitjançant la utilització d'una graella oscil.lant

Author
Masaló, I.; Reig, L.; Duarte, S.; Oca, J.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
I Jornada de Recerca a l'ESAB. Tractament biològic de residus orgànics i la seva valorització
Date of publication
2006
Book of congress proceedings
Actes de la I Jornada de Recerca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Group of research
AQUAL - Aquaculture and Aquatic Product quality
SPAq - Aquaculture Production Systems

Participants