Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Els «Cursos Matemàtics» dels segles xvii i xviii i l¿ensenyament a l¿Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona (1720-1803)

Author
Massa, M.; Puig, C.; Roca, A.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
X Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica
Date of publication
2008
Book of congress proceedings
Resums X Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica. http://schct.iec.cat/web%20nova/programa2008.htm
Group of research
GRHCT - Group of Research on History of Science and Technology

Participants