Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2018 DI 086
Amount
33.960,00 €
Start date
2019-03-01
End date
2022-02-28
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants