Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVA

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2018-LLAV00060
Amount
20.000,00 €
Start date
2019-05-06
End date
2019-11-05
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants