Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació de recurs o disseny de sistemes micro-eòlics per a la electrificació rural

Author
Ferrer-Martí, L.; Pastor, Rafael; Ranaboldo, M.; Capó, G.M.; Velo, E.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
II Congrés UPC Sostenible 2015: la recerca en sostenibilitat: estat actual i reptes de futur
Date of publication
2009
Presentation's date
2009-07
Book of congress proceedings
II Congrés UPC sostenible
Publisher
UPC
Repository
http://hdl.handle.net/2117/7118 Open in new window
Abstract
Els sistemes d’electrificació basats en l’aprofitament de fonts d’energia renovables disponibles localment, han demostrat ser adequats per a proveir d’electricitat a comunitats aïllades de forma autònoma, i contribuir així a la sostenibilitat de les formes de vida rurals en països en desenvolupament. En concret, l’electrificació mitjançant energia eòlica és una de les opcions tecnològiques emprades recentment en projectes implementats en la serra andina de Perú. Fins ara, aq...
Citation
Ferrer-Martí, L. [et al.]. Avaluació de recurs o disseny de sistemes micro-eòlics per a la electrificació rural. A: II congrés UPC sostenible 2015. "II congrés UPC sostenible 2015". UPC, 2009.
Group of research
EScGD - Engineering Sciences and Global Development
GRECDH - Research Group on Development and human development
SCOM - Supply Chain and Operations Management

Participants

Attachments