Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socio residencial

Total activity: 1
Type of activity
Competitive project
Funding entity
Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
Funding entity code
B015 2019
Amount
5.000,00 €
Start date
2019-06-01
End date
2020-03-31
Abstract
La proposta de recerca té com a objectiu generar una base de coneixement científic sobre el fenomen de la vulnerabilitat socioresidencial des d’un punt de vista integral i amb un abast multiescalar, partint de l’escala de comunitat. L’estudi es centra, en primer terme, en les comunitats residencials més vulnerables de l’àmbit del Raval Sud, inclòs en el Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona, amb perspectives de continuïtat en la resta d’àmbits vulnerables del districte de Ciutat Vella així com altres barris de la ciutat de Barcelona.
La metodologia que es proposa pretén aprofundir en les eines de detecció i diagnosi desenvolupades en estudis anteriors des d’una escala urbana en els àmbits vulnerables de la ciutat de Barcelona, per mitjà d’una aproximació transversal a escala de comunitat que incorpori tots els aspectes referents a l’escala més petita, l’habitatge, tenint en compte les característiques, necessitats i satisfacció de les persones residents.
El projecte planteja la col·laboració entre entitats locals, administració i universitat, a fi de promoure la transferència de tecnologia i la generació de xarxes d’intercanvi de coneixement. S’espera que els resultats d’aquest projecte permetin orientar les polítiques públiques de lluita contra la desigualtat territorial a la ciutat de Barcelona i millora de les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables, en risc d’exclusió residencial.

Participants

Scientific and technological production

1 to 1 of 1 results