Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Model-Based Control And Diagnosis Of Inland Navigation Networks

Author
Segovia, P.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2019-06-11
Abstract
La present tesi versa sobre el problema de la gestió òptima dels recursos hídrics en vies de navegació interior des de la perspectiva de la teoria de control. Concretament, l’objectiu principal radica en garantir la condició de navegabilitat del s is tema. Dit d’una altra manera, es vol garantir que els nivells d’aigua siguin tals que les embarcacions puguin navegar-hi de forma segura. Aquest objectiu s ’assoleix mantenint els nivells a l’interior d’un interval construït al vol...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems

Participants