Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Stable solutions of nonlinear fractional elliptic problems

Author
Sanz, T.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
School of Mathematics and Statistics (FME)
Other related units
Department of Mathematics
Defense's date
2019-06-18
URL
http://hdl.handle.net/10803/667164 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi està dedicada a estudiar equacions integro-diferencials. Aquest és un camp de recerca molt actiu actualment, amb aplicacions importants en modelització de fenòmens on apareixen interaccions de tipus no local. L'exemple més canònic d'operador integro-diferencial és el laplacià fraccionari, que és el generador infinitessimal de processos de Lévy radialment simètrics.El nostre principal objecte d'estudi és la regularitat i propietats qualitatives de solucions estables d'equ...
Group of research
EDP - Partial Differential Equations and Applications

Participants