Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grups de Recerca de Qualitat GRQ93-2026

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount
36.060,00 PTA
Start date
1994-01-02
End date
1995-01-02

Participants