Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Optimizing IETF Multimedia Signaling Protocols and Architectures in 3GPP Networks. An Evolutionary Approach

Author
Viamonte, D.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2019-06-14
URL
http://hdl.handle.net/2117/166163 Open in new window
Abstract
Els mecanismes de Senyalització en xarxes de nova generació es fonamenten en protocols de senyalització definits per IETF. En particular, SIP i RTSP són dos protocols extensibles basats en missatges de text i paradigma petició-resposta. RTSP va ser concebut per a establir sessions de streaming de continguts, mentre SIP va ser creat inicialment per a facilitar l’establiment de sessions multimèdia (veu, vídeo, xat, compartició) entre usuaris. Tot i així, el seu àmbit d’aplicació s...
Group of research
WNG - Wireless Networks Group
Citation
Viamonte Solé, D. "Optimizing IETF multimedia signaling protocols and architectures in 3GPP networks : an evolutionary approach". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Telemàtica, 2019.

Participants

Attachments