Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Models de programació i entorns d'execució paral·lels

Total activity: 59
Type of activity
Competitive project
Acronym
MPEXPAR
Funding entity
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
Funding entity code
2017-SGR-1414
Amount
36.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2020-12-31
Abstract
L'activitat de recerca de grup es centra en la proposta, disseny i realització d'entorns d'execució paral·lels per les arquitectures de HPC (High-performance Computing) monolítiques i en el Cloud, incloent: models de programació que permetin expressar de forma productiva el paral·lelisme, entorns d'execució que permetin explotar el paral·lelisme expressat pel programador, gestió de recursos per assegurar l'ús òptim del computador i eines que permetin analitzar el comportament de les aplicacions paral·leles, detectar les fonts d'ineficiència i fer prediccions de comportament en arquitectures futures. El grup MPEXPAR ha evolucionat cap a l'ús de tecnologies basades en la intel·ligència artificial als diferents nivells del stack de software de abasta l'activitat de recerca del grup.
Keywords
Computació d'Altes Prestacions, acceleradors, arquitectures paral·leles, eines d'anàlisi de rendiment, gestió de recursos, models de programació

Participants

Scientific and technological production

1 to 50 of 59 results