Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Models de programació i entorns d'execució paral·lels

Total activity: 44
Type of activity
Competitive project
Acronym
MPEXPAR
Funding entity
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
Funding entity code
2017-SGR-1414
Amount
36.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2020-12-31
Keywords
Computació d'Altes Prestacions, acceleradors, arquitectures paral·leles, eines d'anàlisi de rendiment, gestió de recursos, models de programació
Abstract
L'activitat de recerca de grup es centra en la proposta, disseny i realització d'entorns d'execució paral·lels per les arquitectures de HPC (High-performance Computing) monolítiques i en el Cloud, incloent: models de programació que permetin expressar de forma productiva el paral·lelisme, entorns d'execució que permetin explotar el paral·lelisme expressat pel programador, gestió de recursos per assegurar l'ús òptim del computador i eines que permetin analitzar el comportament de les aplicacions paral·leles, detectar les fonts d'ineficiència i fer prediccions de comportament en arquitectures futures. El grup MPEXPAR ha evolucionat cap a l'ús de tecnologies basades en la intel·ligència artificial als diferents nivells del stack de software de abasta l'activitat de recerca del grup.

Participants

Scientific and technological production

1 to 44 of 44 results