Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Models de programació i entorns d'execució paral·lels

Total activity: 2
Type of activity
Competitive project
Acronym
MPEXPAR
Funding entity
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
Funding entity code
2017-SGR-1414
Amount
36.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2020-12-31
Keywords
Computació d'Altes Prestacions, acceleradors, arquitectures paral·leles, eines d'anàlisi de rendiment, gestió de recursos, models de programació
Abstract
L'activitat de recerca de grup es centra en la proposta, disseny i realització d'entorns d'execució paral·lels per les arquitectures de HPC (High-performance Computing) monolítiques i en el Cloud, incloent: models de programació que permetin expressar de forma productiva el paral·lelisme, entorns d'execució que permetin explotar el paral·lelisme expressat pel programador, gestió de recursos per assegurar l'ús òptim del computador i eines que permetin analitzar el comportament de les aplicacions paral·leles, detectar les fonts d'ineficiència i fer prediccions de comportament en arquitectures futures. El grup MPEXPAR ha evolucionat cap a l'ús de tecnologies basades en la intel·ligència artificial als diferents nivells del stack de software de abasta l'activitat de recerca del grup.

Participants

Scientific and technological production

1 to 2 of 2 results
 
 • Using Arm’s scalable vector extension on stencil codes

   Armejach, A.; Caminal, H.; Cebrián González, Juan Manuel; Langarita, R.; González-Alberquilla, R.; Adeniyi-Jones, C.; Valero, M.; Casas, M.; Moreto, M.
  Journal of supercomputing
  p. 1-24
  DOI: 10.1007/s11227-019-02842-5
  Date of publication: 2019-04-08
  Journal article
  Loading...
 • Stencil codes on a vector length agnostic architecture  Open access

   Armejach, A.; Caminal, H.; Cebrián González, Juan Manuel; González-Alberquilla, R.; Adeniyi-Jones, C.; Valero, M.; Casas, M.; Moreto, M.
  International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques
  p. 1-12
  DOI: 10.1145/3243176.3243192
  Presentation's date: 2018-11-01
  Presentation of work at congresses
  Loading...
  Access to the full text