Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Arquitectura de Computadors d'Altes Prestacions

Total activity: 19
Type of activity
Competitive project
Acronym
ACAP
Funding entity
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
Funding entity code
2017-SGR-1328
Amount
62.280,00 €
Start date
2018-01-01
End date
2020-12-31
Abstract
L'activitat de recerca de grup ACAP se centra en la proposta, disseny i avaluació d'arquitectures de HPC (High-performance Computing), considerant tots els components que les inclouen: cores i processadors, acceleradors, jerarquia de memòria i xarxa d'interconnexió, així com la interacció amb els entorns d'execució i compiladors. El seu disseny s'orienta a aplicacions de propòsit general però també a altres àrees com ara els sistemes de temps reals. La recerca en el grup es basa en l'ús d'eines de simulació que permeten validar, a diferents nivells d'abstracció i precisió, les propostes realitzades teòricament, fent ús de programes de prova i aplicacions reals.
Keywords
Computació d'Altes Prestacions, arquitectura de processadors i sistemes paral.lels, arquitectures conscients del entorn d'execució, arquitectures de temps real, simuladors d'arquitectures paral.leles

Participants

Scientific and technological production

1 to 19 of 19 results