Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Decolourization of textile wastewater by manganese-aluminium metallic particles.

Author
AboliGhasemabadi, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Physics
Defense's date
2019-07-10
URL
http://hdl.handle.net/2117/166460 Open in new window
Abstract
El tractament de residus és un aspecte important en una indústria. Els colorants orgànics s’utilitzen en molts sectors, com el tèxtil, el paperer o l’alimentari. Els compostos de colorants d’aquestes indústries són una de les fonts més crítiques de contaminació ambiental a causa de la seva visibilitat i efectes nocius en els ecosistemes, així com possibles efectes carcinògens. Molts colorants orgànics no són degradables en els processos convencionals de tractament d’aigües....
Group of research
GCM - Group of Characterization of Materials
Citation
AboliGhasemabadi, M. Decolourization of textile wastewater by manganese-aluminium metallic particles. Tesi doctoral, UPC, Departament de Física, 2019.

Participants

Attachments