Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Doppler wind LIDAR systems data processing and applications: An overview towards developing the new generation of wind remote-sensing sensors for off-shore wind farms

Author
Gutierrez, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2019-07-08
URL
http://hdl.handle.net/2117/166465 Open in new window
Abstract
La tesis doctoral aborda la teledetecció atmosfèrica amb tècniques lidar i radar (banda S) i llur tractament del senyal. La teledetecció activa amb aquests instruments ofereix resolucions espacials i temporals sense precedents en la perfilometria vertical de l’atmosfera i recuperació de productes de dades òptics i físics atmosfèrics en un marc de creixent regulació mediambiental. El primer objectiu d’aquesta tesi concerneix l’estimació de cotes d’error en la inversió del perfi...
Group of research
CommSensLab-UPC - Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC
DONLL - Nonlinear dynamics, nonlinear optics and lasers
RSLAB - Remote Sensing Lab
Citation
Gutiérrez Antuñano, M.Á. Doppler wind LIDAR systems data processing and applications : an overview towards developing the new generation of wind remote-sensing sensors for off-shore wind farms. Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2019.

Participants

Attachments