Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Fertilizació en cànem industrial

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
BIOBIZZ WORLDWIDE SL
Start date
2019-06-01
End date
2020-05-31
Group of research
GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

Participants