Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Modelització mitjançant Dinàmica de Fluids Computacional del Mòdul Hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa.

Author
Vives, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mining, Industrial and ICT Engineering
Defense's date
2019-07-15
URL
http://hdl.handle.net/2117/166967 Open in new window
Abstract
L’objectiu principal de la present Tesi Doctoral és verificar mitjançant tècniques de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) la hipòtesi de que el Mòdul Hidromètric (MH) de la Sèquia de Manresa, construït durant el segle XIX per limitar el cabal de la mateixa a 1000 l/s, compleix amb aquest valor nominal de disseny. Per tal de poder configurar el model ha estat necessari la creació, descripció i implementació d’una metodologia CFD que permetés simular i validar un model que r...
Group of research
GREMS - Sustainable Mining Research Group
SIR - Service and Industrial Robotics
SSR-UPC - Smart Sustainable Resources
SUMMLab - Sustainability Measurement and Modelin Lab

Participants

Attachments