Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors.

Author
Fenollosa, F.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mechanical Engineering
Defense's date
2019-07-25
URL
http://hdl.handle.net/2117/167838 Open in new window
Abstract
La present tesi doctoral s´ha centrat en el repte d’aconseguir, mitjançant Fabricació Additiva (FA), models per a assaig quirúrgic, sota la premissa que els equips per fer-los haurien de ser accessibles a l’àmbit hospitalari. L’objectiu és facilitar l’extensió de l’ús dels prototips com a eina de preparació d’operacions quirúrgiques, transformant la pràctica mèdica actual de la mateixa manera que en el seu moment ho van fer tecnologies com les que van facilitar l’ús de...
Group of research
TECNOFAB - Manufacturing Technologies Research Group

Participants

Attachments