Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat de

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
Start date
2019-07-08
End date
2019-07-30
Group of research
ATEM - Structural and Materials Technology

Participants