Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

El mètode de les línies per a la resolució numèrica d'equacions en derivades parcials

Author
Dalfo, C.; Fiol, M.
Type of activity
Journal article
Journal
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
Date of publication
2019
Volume
34
Number
1
First page
33
Last page
51
DOI
10.2436/20.2002.01.85
Repository
http://hdl.handle.net/2117/167158 Open in new window
https://arxiv.org/abs/1903.03431 Open in new window
Abstract
En aquest treball es descriu un mètode numèric semi-discret per a la resolució d’un tipus d’equacions en derivades parcials. És conegut com el mètode de les línies (MOL, per les sigles en anglès), i es basa en la discretització de totes les variables involucrades, excepte una. Il·lustrem l’aplicació del MOL amb la resolució de l’equació de Laplace en coordenades cartesianes. Els conceptes matemàtics que hi apareixen es comparen amb els corresponents al mètode analític de s...
Citation
Dalfo, C.; Fiol, M. El mètode de les línies per a la resolució numèrica d'equacions en derivades parcials. "Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques", 2019, vol. 34, núm. 1, p. 33-51.
Keywords
Anàlisi numèric, Discretització d’una variable contínua, Equacions en derivades parcials
Group of research
COMBGRAPH - Combinatorics, Graph Theory and Applications

Participants

Attachments