Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis

Author
Jodar, G.; Brugués, A.; Serra-Sutton, V.; Espallargues, M.; Trejo, A.; Monguet, J.M.
Type of activity
Report
Date
2019-06
Repository
http://hdl.handle.net/2117/167762 Open in new window
URL
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2019/prescripcio_infermera_aquas2019.pdf Open in new window
Abstract
Estudi de consens descriptiu sobre el posicionament i opinió de la prescripció infermera i els seus beneficis (mesurats a partir de 12 ítems) amb una mostra àmplia de professionals de la salut que treballen a Catalunya. La indicació, ús, autorització i dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres és una competència important per poder atendre i resoldre necessitats de les persones ateses o amb problemes de salut. Malgrat formar part de la seva activitat h...
Citation
Jodar, G. [et al.]. "Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis". 2019.
Group of research
LAM - Multimedia Applications and ICTs Laboratory

Participants

Attachments