Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Advanced pixel selection and optimization algorithms for Persistent Scatterer Interferometry (PSI)

Author
Zhao, F.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2019-07-26
Abstract
Les mesures de deformació del sòl poden proporcionar informació valuosa per minimitzar les pèrdues i els danys associats causats pels riscos naturals i ambientals. Com a tècnica de teledetecció, la interferometria de dispersors persistents (Persistent Scatter Interferometry, PSI) SAR és capaç de mesurar de forma eficient la deformació del terreny amb una alta resolució espacial. A més, la precisió de monitorització de la deformació del sòl de les tècniques PSI pot arribar a arrib...
Group of research
CommSensLab-UPC - Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC
RSLAB - Remote Sensing Lab

Participants