Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

2017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitat

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
Amount
20.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2020-12-31

Participants