Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Computational Analysis of Ion Cyclotron Resonance Frequency Heating for JET Experiments

Author
Gallart, D.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Physics
Defense's date
2019-09-27
Abstract
L'escalfament de plasmes a una temperatura de fusió rellevant és un dels aspectes clau dels plasmes de fusió confinats magnèticament. L'escalfament de radiofreqüència (RF) amb ones electromagnètiques en el rang de freqüències iòniques (ICRF) s'ha demostrat que és un mètode auxiliar eficient en dispositius de fusió actuals, com ara tokamaks. D'altra banda, el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) disposarà de les antenes ICRF com un dels principals mecanismes d'esca...
Group of research
ANT - Advanced Nuclear Technologies Research Group

Participants