Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Realització d'un informe sobre la valoració del impacte de la nova proposta normativa de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge que reemplaçarà el DLL 5/2019.

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
PATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
Start date
2019-09-17
End date
2020-02-28
Group of research
CPSV (CER) - Centre of Land Policy and Valuations (CER)
CPSV - Centre of Land Policy and Valuations

Participants