Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudios de los mecanismos inhibidores de la descarga de los cnidocitos de las medusas: preferentemente Pelagia noctlluca.

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2019 DI 14
Amount
33.960,00 €
Start date
2019-06-28
End date
2022-06-28
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants