Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Action Recognition

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2019 DI 021
Amount
8.472,00 €
Start date
2019-06-28
End date
2022-09-15
Abstract
El reconeixement d'accions en imatges i vídeos és un camp en plena expansió, on s'han produït grans avenços en els darrers anys, en gran mesura gràcies a l'existència d'una major quantitat de dades disponibles i al desenvolupament de tècniques d'aprenentatge profund, impulsades per l'increment de la capacitat de computació dels ordinadors. El reconeixement d'accions no podria haver-se desenvolupat sense tots aquests avenços. Tot i les grans millores que han aparegut en aquest camp recentment, els resultats obtinguts segueixen sense ser precisos.

L'objectiu d'aquesta tesi serà desenvolupar un sistema de reconeixement d'accions en vídeos utilitzant tècniques d'aprenentatge profund. Aquest sistema, conjuntament amb la informació contextual extreta del vídeo, permetrà millorar considerablement els resultats obtinguts per les tècniques actuals. Durant el transcurs de la tesi, el candidat haurà de llegir i entendre l'estat de l'art, ser capaç d'implementar-lo, i proposar noves idees per obtenir millores respecte les tècniques actuals. L'empresa Vilynx utilitzarà els resultats d'aquest doctorat per satisfer les necessitats dels seus clients de reconèixer accions en vídeos de notícies i esports.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants