Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Influència de la càrrega electrostàtica que adquireix un avió o aerogenerador en el procés del impacte de llamps

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2019 DI 039
Amount
33.960,00 €
Start date
2019-09-02
End date
2022-11-20
Abstract
Juntament amb el grup de recerca de llamps de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) es vol investigar la influència de la càrrega electrostàtica que adquireix un avió o aerogenerador en el procés del impacte de llamps. L’aplicació d’aquesta recerca per la millora del sistema de protecció contra el llamp en avions i aerogeneradors.

Impactes de llamps a aerogeneradors i avions poden suposar costos elevats. Es comú que aquests objectes poguin iniciar llamps, ja sigui a partir d’un líder (descàrrega elèctrica altament ionitzada) bidireccional en el cas de l’avió o un líder ascendent en el cas d’aerogeneradors. En el cas de l’avió i en algunes situacions en aerogeneradors, aquests es troben aïllats de terra i poden adquirir certa càrrega electrostàtica que a més es pot veure reforçada pels seu moviment. Tant el grup del MIT com de la UPC amb la col•laboració de l’empresa han estat investigant l’efecte del inici de llamps en el laboratori d’alta tensió. A les darreres investigacions s’ha validat l’efecte de retard de l’inici de líder en avions a escala precarregats i s’han fet propostes de mètodes de control de càrrega electrostàtica. Aquest projecte representa una continuació els projectes anteriors comuns ( e.g. MISTI, EXPLORA) i té com objectiu portar a l’aplicació aquesta recerca.
A partir d’una base en plasmes i experimentació, caldrà conèixer l’estat de l’art en el modelat de descàrregues elèctriques tipus corona, streamer i líder. Aprofitant les potencialitats de la recerca de la UPC i el MIT, es desenvoluparan models teòrics. Aquests es validaran al laboratori d’alta tensió, al centre de recerca de llamps de la Tossa d’Alp, als túnels de vent del MIT i en plataformes com drones i aerogeneradors reals. Un cop validats es proposaran tècniques d’aplicació de control de càrrega per tal de minimitzar el risc de inici de llamps. El projecte es desenvoluparà tant al laboratori d’alta tensió de l’empresa com a la UPC. Es realitzaran estades anuals al MIT per treballs i assagis al túnel de vent que disposen.

Es col·laborarà amb grups de recerca del MIT i altres col·laboradors.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants