Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Diversificació i millora del valor afegit en cultius ecològics d'enciam (Lactuca sativa L.) a partir de germoplasma tradicional i exòtic: una aproximació participativa

Total activity: 1
Type of activity
Competitive project
Funding entity
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Funding entity code
ARP032-18-01
Amount
15.000,00 €
Start date
2018-12-20
End date
2019-11-01
Abstract
L'enciam és un cultiu important en l'horticultura ecològica, degut a la facilitat de cultiu i l'elevat consum que existeix a Catalunya d'aquesta hortalissa de fulla. Els horticultors ecològics requereixen de germoplasma adaptat a les condicions agroclimàtiques i que alhora manifestin una qualitat superior. En aquest context la recuperació de varietats tradicionals, generalment "amagades" en bancs de germoplasma, o la introducció de cultivars exòtics, és una bona alternativa per diversificar les produccions en base al valor afegit. Aquesta introducció d'agrobiodiversitat en l'agrosistema requereix d'estudis agronòmics per avaluar la viabilitat econòmica dels cultius. En el cas del cicle de cultiu de primavera-estiu d'enciam, les varietats han de manifestar resistència a l'espigat i una baixa sensibilitat al míldiu (Bremia lactucae) i al pugó rosat (Nasonovia ribisnigri). En aquest projecte proposem la realització d'assajos de selecció varietal, per tal d'avaluar varietats tradicionals i materials exòtics (L. sativa cv. asparagus) i comparar-los amb les varietats comercials disponibles en el mercat. Es seguirà la metodologia de la selecció participativa, amb l'objectiu d'incloure les demandes dels agricultors en el disseny dels experiments, així com fomentar la transferència dels resultats al sector. El projecte s'executarà en el període setembre 2018 - octubre 2019 en diferents finques de l'àrea periurbana de Barcelona.

Participants

Scientific and technological production

1 to 1 of 1 results