Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Selecció de varietats d'enciam (Lactuca sativa L.) per a les explotacions agrícoles ecològiques: una comparativa de varietats locals i millorades

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Funding entity code
53-05003-2016
Amount
15.000,00 €
Start date
2016-04-21
End date
2017-11-01
Abstract
L'enciam és un cultiu important en l'horticultura catalana, ocupant la tercera posició en superfície cultivada darrera la ceba i el tomàquet. En l'àmbit de l'agricultura ecològica té una rellevància especial, degut a la seva bona adaptació als condicionants agrocomercials d'aquest tipus de produccions. Els agricultors ecològics han de fer front a una sèrie de problemàtiques agronòmiques en el cultiu d'hivern, com la sensibilitat a baixes temperatures o el control de míldiu (Bremia lactucae) i pugó rosat (Nasonovia ribisnigri). La component genètica és essencial per fer front a aquests factors, i les cases de llavors generen anualment noves varietats. En aquest context, els agricultors ecològics requereixen de dades agronòmiques d'aquestes varietats, per tal de poder prendre decisions tècniques amb criteris objectius. En aquest context proposem la realització de 2 assajos de selecció varietal, per tal d'avaluar els materials comercials i tradicionals que estan a disposició dels agricultors. Els resultats permetran una millor presa de decisions per part dels agricultors, així com fomentaran el cultiu de les varietats tradicionals catalanes d'enciam. Alhora, mitjançant una estratègia de selecció participativa pretenem fomentar la transferència dels resultats a les explotacions agrícoles. Els assajos es realitzaran en el cicle de cultiu d'hivern en dues explotacions ecològiques ubicades al Maresme i l'Alt Penedès. El projecte s'executarà en el període agost 2016-juliol 2017.

Participants