Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Millora de varietats tradicionals de tomàquet: introducció de gens de resistència a virus (TMV, TYLCV, TSWV), bactèries (Pseudomonas syringae), fongs (Fusarium oxysporum) i nematodes (Meloidogyne sp.) i publicació de les varietats en accés obert

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Funding entity code
ARP049/19/00008
Amount
15.000,00 €
Start date
2019-07-23
End date
2020-11-01
Abstract
Un dels principals factors que limita el cultiu de les varietats tradicionals de tomàquet és la seva sensibilitat a les principals plagues i malalties, especialment a les virosis. Tot i que els gens de resistència a aquestes malalties han estat àmpliament descrits, i la majoria de varietats modernes els porten, entre la variabilitat genètica de les varietats tradicionals no existeixen línies resistents. Per resoldre aquest problema agronòmic, ens proposem realitzar un programa de millora genètica per obtenir línies tradicionals resistents. El programa parteix de treballs preliminars en els què s'ha assolit la generació BC2S2 d’un programa de retroencreuament per introduir al•lels de resistència a TMV, TSWV, TYLCV, Pseudomonas syringae, Fusarium oxysporum i Meloidogyne sp. a una línia del tipus Pera de Girona (LC192). L'objectiu del projecte, que té una durada de 4 anys, és obtenir (a) una línia del tipus Pera de Girona resistent a les malalties esmentades, assolint la generació BC6S5 del programa de retroencreuament, (b) un conjunt de 50 línies pures resistents, derivades per autofecundació i emprant un model mixt pels mètodes de descendència per llavor única (SSD) i genealògic, assolint la generació BC2S7. En les fases en què es pugui fer selecció fenotípica s'utilitzarà la metodologia de la selecció participativa, amb la participació de productors ecològics. Les varietats resultants es publicaran com a varietats de pol•linització oberta (VPO) en accés obert. Les actuacions previstes per l'any 2020 inclouen l'obtenció de les generacions BC3S2 i BC2S3 d'ambdós mètodes, respectivament, i es realitzaran a la finca experimental Agròpolis (UPC, Viladecans) en el període desembre 2019-desembre 2020.

Participants

  • Casals Missio, Joan  (scientific coordinator)
  • Rivera Pinzano, Ana  (researcher)
  • Rull Farré, Aurora  (researcher)
  • Simó Cruanyes, Joan  (researcher)