Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Disseny d'una plataforma d'integració de solucions tecnològiques per a la gestió centralitzada de Smart Buildings.

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2019 DI 036
Amount
33.960,00 €
Start date
2019-10-01
End date
2022-12-19
Abstract
Els edificis són responsables de més d’un 40% del consum total d'energia a la Unió Europea, consum que es troba en fase d’expansió i que previsiblement farà augmentar també les emissions de CO2. És possible revertir aquesta tendència, així com millorar el confort i l’experiència dels usuaris de l’edifici, a través de solucions tecnològiques que redueixin l’energia consumida pels edificis, així com els seus costos ambientals derivats, tot optimitzant la gestió dels recursos i millorant la qualitat de vida a les nostres ciutats.

Enfront aquesta problemàtica global, la Càtedra JG -creada el 2001 a través d'un conveni de col·laboració entre la UPC i l'empresa JG Ingenieros S.A.- té com a objectiu la promoció de la sostenibilitat i la implantació de solucions intel·ligents aplicades als edificis, per tal d'aconseguir que siguin més habitables i funcionals i menys impactants pel medi ambient. En aquesta línia, un camp de recerca bàsic tant de la Càtedra JG com de JG Ingenieros és l’estudi dels Smart Buildings.

Es poden aplicar diverses solucions “Smart” per tal d’automatitzar les instal·lacions i infraestructures dels edificis, però cal realitzar la seva gestió integral a través d’una única plataforma de control. Aquestes tecnologies permeten, entre d'altres: 1) Monitoritzar en temps real els consums i recursos de l’edifici. 2) Controlar remotament les seves instal·lacions. 3) Detectar i localitzar anomalies o fallades en les instal·lacions de forma precisa. 4) Regular automàticament els paràmetres de confort de l’edifici.

Una major capacitat de control i intervenció sobre les operacions de l’edifici possibilita assolir grans estalvis en els seus consums, garantir la disponibilitat dels equips i reduir les inversions en reparacions derivades del deteriorament dels sistemes gràcies a un manteniment més adequat, tot possibilitant que l’usuari interactuï amb l’edifici i tingui una major sensació de confort i una millor experiència durant la seva estància a l’edifici.

Actualment existeixen nombroses aplicacions "Smart" en els edificis. No obstant això, un dels principals problemes detectats és que cada àrea i equipament de l'edifici sol ser tractat de manera independent, així que les diferents aplicacions no estan connectades entre elles, provocant multiplicitats i ineficiències en el sistema. La creació d'una única plataforma integradora de totes les solucions "Smart" d'un edifici solucionaria aquest conflicte; l'empresa que pogués fer aquesta integració es posicionaria de manera molt avantatjosa en el sector.

És per això que l'objectiu fonamental d'aquest projecte, per donar resposta a les necessitats de l'empresa JG Ingenieros, és la creació d'aquesta plataforma d'integració per Smart Buildings, de manera que les solucions seleccionades interaccionin entre elles, fent que esdeveniments detectats per una solució concreta desencadenin accions en altres solucions. Es pretén que aquesta plataforma pugui ser gestionada pels administradors dels Smart Buildings des d'un mateix sistema de control central. Des d'aquest centre es monitoritzarà en temps real la informació que proporcionin les diverses solucions, cosa que permetrà detectar i localitzar ràpidament les anomalies i es podrà actuar remotament sobre la regulació de les instal·lacions de l'edifici segons convingui. A més, els usuaris de l'edifici podran interaccionar entre ells i amb l'edifici des d'una única interfície, evitant omplir els edificis de solucions aïllades que no es comuniquen entre elles.

El projecte de recerca tindrà la següent estructura: 1) Estat de l’art dels Smart Buildings i anàlisi de les solucions tecnològiques existents al mercat aplicables a aquests edificis. 2) Classificació de les solucions segons el seu àmbit d'aplicació. 3) Definició conceptual de les interaccions entre les diverses solucions. 4) Definició de la metodologia d'integració entre solucions. 5) Desenvolupament de la plataforma integradora. 6) Verificació, posada en marxa i prova pilot en un edifici real en funcionament.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants