Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Caracterització morfològica de cèl·lules limfoides normals, reactives, anormals i blàstiques de sang perifèrica mitjançant processament digital d'imatges

Author
Puigvi, L.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mathematics
Defense's date
2019-10-22
Abstract
L'objectiu general de la present Tesi és obtenir nous descriptors quantitatius mitjançant processament digital d’imatges i aprenentatge automàtic per a la diferenciació de cèl·lules limfoides normals, reactives i malignes de sang perifèrica, contribuint a una anàlisi objectiva de la citologia sanguínia. La recerca s'ha enfocat des de dues perspectives:(1)Partint de l'aprenentatge automàtic, s'han buscat descriptors geomètrics, de color i de textura que tinguin una formulació quanti...
Group of research
CoDAlab - Control, Dynamics and Applications

Participants