Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
Start date
2019-10-01
End date
2019-10-31
Group of research
BIOART - Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy
CREB - Biomedical Engineering Research Centre

Participants