Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra lineal

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
Funding entity code
CCD-2018-S001
Amount
1.539,00 €
Start date
2018-03-01
End date
2019-02-28
Abstract
https://mathsandods.wixsite.com/mathsandodses
A disposició per a docents i estudiants, una col·lecció de projectes de diferents nivells de dificultat sobre problemes reals lligats a problemes de sostenibilitat i del desenvolupament sostenible, la resolució dels quals requereix fer ús de les eines matemàtiques.

L'objectiu general és sensibilitzar als estudiants a través de l’assignatura d’Àlgebra Lineal del 1er Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ETSEIB, dels ODS impulsant l’aprenentatge autònom adquirint els coneixements sobre les eines matemàtiques fonamentals per el tractament d'informació i el seu processament dins del camp de l'àlgebra lineal, que li permetin el seu ús eficient al afrontar processos de desenvolupament sostenible i compromís social acceptant, des de el coneixement, l'existència d'altres realitats.
Keywords
cooperation development UPC, projectes Àlgebra Lineal

Participants