Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperació

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
Funding entity code
CCD-2018-U017
Amount
3.200,00 €
Start date
2018-03-01
End date
2019-02-28
Abstract
https://www.upc.edu/ccd/ca/accions-al-sud/projectes-2018/O026-U017
El present treball aborda com a objectiu contribuir a que els miners coneguin les característiques geològiques dels materials que exploten així com la seva riquesa i d'aquesta manera trobar un mètode d'explotació adient per a obtenir una máxima recuperació de metalls amb la mínima contaminació ambientalpossible, es a dir, que es pugui realitzar una mineria més sostenible.
Keywords
Cooperation Development UPC, Minería Artesanal Bolivia, Minería Sostenible

Participants