Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contracte de suport tècnic entre la CCOO i la Universitat Politècnica de Catalunya per al desenvolupament del Pla Director, el projecte de reforma de la Seu Nacional de CCOO a la Ciutat de Barcelona

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
COMISSIO OBRERA NACIONAL CATALUNYA
Start date
2020-01-01
End date
2020-12-31
Group of research
LUB - Urbanism Laboratory

Participants