Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educa

Type of activity
Noncompetitive project
Funding entity
OBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
Start date
2019-12-13
End date
2020-09-01
Group of research
VOS - Vision, Optometry and Health

Participants