Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles

Author
Masmitja, I.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Electronic Engineering
Defense's date
2020-01-21
Abstract
La biologia marina junt amb la importància que ha adquirit el sector pesquer, fa que es requereixin noves eines per a l’estudi dels nostres oceans. La capacitat de mesurar diferents poblacions i paràmetres ambientals d’espècies marines permet millorar el coneixement de l’impacte que l’ésser humà té sobre elles, millorant-ne els mètodes d’explotació. Per exemple, la capacitat de desplaçament i els patrons de moviment són crucials per obtenir el coneixement necessari per a una ...
Group of research
PERC-UPC - Power Electronics Research Centre
SARTI - Technological Development Center for Remote Acquisition and Data Processing System

Participants