Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Infrared optical filters based in macroporous silicon for espectroscopic gas detection

Author
Cardador, D.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Electronic Engineering
Defense's date
2019-12-19
Abstract
La detecció de gasos és de gran importància en àrees tan diverses com la indústria, la salut o la seguretat en entorns domèstics o espais públics, entre d'altres, i és altament específica per a cada aplicació. El mètode de detecció a utilitzar depèn de factors com ara l'espècie de gas a detectar, el rang de concentració, la resolució requerida, la sensibilitat, l'especificitat, el temps de resposta, l'entorn operatiu (temperatura, humitat, espècies interferents, etc. .), la mida...
Group of research
MNT - Micro and Nanotechnologies Research Group

Participants