Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudio del comportamiento del suelo en el rango de las pequeñas deformaciones y desarrollo del modelo constitutivo EPHYSS

Author
Castellon, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2020-02-18
URL
http://hdl.handle.net/2117/182130 Open in new window
Abstract
El comportament del sòl en el rang de les petites deformacions ha de ser considerat a l’anàlisi de problemes geotècnics en els que s’afectin elements sensibles, cosa que és molt habitual en entorns urbans. No obstant, diversos assaigs que permeten determinar els paràmetres del sòl en el rang de les petites deformacions segueixen sense estar suficientment estesos a la pràctica professional de l’enginyeria geotècnica, dificultant la seva estimació i el seu ús en models constitutius...
Group of research
MSR - Soil and Rock Mechanics

Participants

Attachments