Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

A Simulation-Based Multimodal Dynamic Assigment accounting for Public Transport and new Mobility Services

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2019 DI 071
Amount
33.960,00 €
Start date
2019-12-18
End date
2023-03-07
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants