Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya

Author
Garcia, A.; Ramos, A.; Datas, A.; Sureda, B.; Faura, B.; Cañizo, C. del; Valls, C.; Hernandez, D.; Cesc Mestres-Domenech; Bermudez, F.; Hernandez, F.; Peña, J.; Ivern, J.; Lapaz, J.; José María Ibáñez García; Roncero, M.B.; Lopez, M.; Alcaraz, O.; Cusola, O.; Rojas, O.J.; Farrerons Vidal, Oscar.; Villar, R.; Balta, R.; De Castro, R.; Hernandez, V.
Type of activity
Book
Publisher
OmniaScience
Date of publication
2020-02
ISBN
978-84-120643-7-7 Open in new window
DOI
10.3926/ege2020
Repository
http://hdl.handle.net/2117/181400 Open in new window
URL
https://www.omniascience.com/books/index.php/monographs/catalog/book/113 Open in new window
Abstract
Els temps canvien cada vegada més ràpidament, i a la universitat això encara es nota més. L’històric departament d‘Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la Universitat Politècnica de Catalunya, garant d’una docència de Grau, Màster i Doctorat de qualitat i adaptada a les necessitats de la societat, emprèn l’any 2020 amb una proposta de canvi de nom per adaptar-se al nous coneixements que estan esdevenint la seva matèria principal, al voltant de l’enginyeria gràfica i...
Citation
Garcia, A. [et al.]. "Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya". OmniaScience, 2020. ISBN 978-84-120643-7-7.
Keywords
Disseny, Enginyeria gràfica, Tecnologia gràfica
Group of research
BCN SEER - Barcelona Science and Engineering Education Research Group
CELBIOTECH - Research Group: Paper Engineering
GIIP - Project Design and Sustainability Research Group
INSIDE - Innovation in Systems for Engineering Design and Training
SSR-UPC - Smart Sustainable Resources
STH - Sustainability, Technology and Humanism

Participants

Attachments