Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribution to the construction of fingerprinting and watermarking schemes to protect mobile agents and multimedia content

Author
Tomas, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2020-03-04
Abstract
Els codis fingerprinting es caracteritzen per proveir una alta capacitat correctora ja que han de fer front a atacs de confabulació que malmetran una part important dels símbols de la paraula codi. D'atra banda, la utilització de codis de fingerprinting en entorns reals està subjecta a que l'esquema de watermarking que gestiona la incrustació sigui respectuosa amb la marking assumption. De la mateixa manera, tot i que el fingerprinting neix de la protecció de contingut multimèdia, utilitz...
Group of research
ISG - Information Security Group

Participants