Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Development of new highly-portable linear solvers for CFD

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2019 DI 090
Amount
33.960,00 €
Start date
2020-02-19
End date
2023-05-09
Abstract
Com el títol del projecte de recerca indica, l'objectiu d'aquest treball de doctorat serà desenvolupar algorismes de ressolució numèrica de sistemes lineals d'equacions amb la finalitat de dur a terme simulacions pròpies de la dinàmica de fluids computacional (CFD) i la transferència de calor (HT).
Més concretament, es tractarà de implementar algorismes ja existents orientats a les noves arquitectures híbrides presents als nous superordinadors (GPU, dispositius basats en l'arquitectura ARM, coprocessadors Intel Xeon Phi o xips combinant CPU-GPU).
Amb aquest objectiu, es treballarà conjuntament amb el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) aprofitant la plataforma HPC2, la qual hi està sent desenvolupada i permetrà generalitzar les nocions de programació en arquitectures híbrides de manera molt natural i amb un altíssim aprofitament dels recursos computacionals desponibles en cada simulació.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ DE CATALUNYA (PRI). 2010-2013
Resoluton year
2020
Funding call
DOCTORATS INDUSTRIALS
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants