Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn : fixed subgroups and quantification of inertia

Author
Roy, M.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
School of Mathematics and Statistics (FME)
Other related units
Department of Mathematics
Defense's date
2020-02-12
URL
http://hdl.handle.net/2117/182142 Open in new window
Abstract
Aquest treball versa sobre la família de grups ZM x Fn, és a dir els grups lliure-abelians per lliure, productes directes d'un nombre finit de còpies de Z i d'un grup lliure Fn. Són un tipus especial de grups right-angled Artin. En aquest treball usem eines de combinatòria, geometria 1-dimensional, i tècniques algebraiques per a jugar amb els elements de ZMm x Fn ti resoldre alguns problemes algorítmics sobre els rangs de subgrups, sobre automorfismes i els seus subgrups de punts fixos, e...
Group of research
GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics

Participants

Attachments