Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Privacy in Online Advertising Platforms

Author
Estrada, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2020-10-02
URL
http://hdl.handle.net/2117/330390 Open in new window
Abstract
La publicita! en llnia tá un paper i"l)Ortant a Internet que pennet finarn;ar habitualment l'operació de llocs web que ofereixen contingut lliure als usuaris. Arnés, la personalització deis anuncis ha toma! la publicita! en llnia un servei valuós per als usuaris. Si aconseguirem que hi hagi molts COrfl)fadors siguin més que possibles, es promoura un negoci milionari. El rnodel d'anuncis vigents es basa en una infraestructura completa que llíura els anuncis personalitzats. Pera aixó, es p...
Group of research
SISCOM - Smart Services for Information Systems and Communication Networks

Participants

Attachments