Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

A contribution to unobtrusive video-based measurement of respiratory signals.

Author
Mateu, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Electronic Engineering
Defense's date
2020-12-01
URL
http://hdl.handle.net/2117/334684 Open in new window
Abstract
A causa de la creixent popularitat en la mesura de senyals fisiològics amb mètodes de vídeo, i tenint en compte els avenços tecnològics d'aquests dispositius, aquesta tesi proposa una sèrie de nous mètodes per tal d'obtenir la respiració a distància mitjançant l'anàlisi de vídeo. Aquesta tesi té com a objectiu millorar l'estat de l'art referent a la mesura de senyal respiratòria mitjançant els mètodes que en ella es descriuen, així com presentar mètodes que puguin ser usats per...
Group of research
CREB - Biomedical Engineering Research Centre
GCEM - Electromagnetic Compatibility Group
IEB - Electronic and Biomedical Instrumentation

Participants

Attachments